Przenośniki taśmowe NDZ

  • Przenośnik taśmowy 2-krotnie łamany o regulowanym kącie nachylenia do poziomu oraz umożliwiający zmianę kąta nachylenia elementów przenośnika względem siebie, w celu zapewnienia transportu w poziomie w pierwszej i trzeciej fazie transportu.

  • Kąt nachylenia może być regulowany w zakresie od 25° do 50° w zależności od potrzeb. W typoszeregu znajduję się 6 modeli dzięki czemu możliwe jest dobranie odpowiedniej szerokości przestrzeni roboczej jak i wysokości na jaką ma być transportowany detal. Przenośnik wykonany z aluminium, zasilany prądem 3 fazowym o stałej prędkości transportowej. (na specjalne życzenie klienta dostępna jest opcja pracy cyklicznej lub ze zmienną prędkością).