Przenośniki taśmowe NC

  • Przenośnik taśmowy jednokrotnie łamany o stałym kącie zgięcia równym 35°. Przenośnik ten umożliwia transport detali spod maszyny bardzo blisko podłoża z jednoczesnym transportowaniem na pewną wysokość.

  • W typoszeregu tych przenośników występuje 6 różnych modeli różniących się szerokością i długością przestrzeni roboczej. Przenośnik wykonany z aluminium, zasilany prądem 3 fazowym o stałej prędkości transportowej (na specjalne życzenie klienta dostępna jest opcja pracy cyklicznej lub ze zmienną prędkością).