Przenośniki taśmowe NV

  • Przenośnik taśmowy z wanną chłodzącą. Jest to świetnie rozwiązanie umożliwiające skrócenie czasu cyklu dla wyprasek wymagających długich okresów studzenia.

  • Kolejną zaletą zastosowania takiego przenośnika jest niwelowanie skutków upadku nie zestalonej do końca wypraski co zapobiega jej deformacji. W typoszeregu dostępne są 3 rodzaje przenośników dla elementów pływających NV1-NV3, dla elementów tonących NV4-NV6 oraz dla elementów zarówno tonących jak i pływających NV7-NV9.