Mieszalniki MVP

  • Ponownie wykorzystywanie przetworzonego tworzywa po jego uprzednim przemieleniu jest często spotykane w celu obniżenia kosztów produkcji.

  • Konieczne jest wtedy uzyskanie jednolitej mieszanki. Między innymi w tym pomocny może okazać się mieszalnik MVP. W typoszeregu tym znajdują się 11 różnych mieszalników, dzięki czemu łatwo będzie dobrać odpowiedni mieszalnik do danego profilu produkcji.