Typoszereg chillerów typu GC.

 • To typoszereg składający się z 16 różnych mocy chłodniczych począwszy od 3,8 kW aż do 137,6 kW ze skraplaczami chłodzonymi woda (GC-W) lub powietrzem (GC-A lub GC-C).

  DANE TECHNICNE PDF

Typoszereg chillerów AXevo i ADXevo .

 • Typoszereg chillerów AXevo i ADXevo do instalacji na zewnątrz hali produkcyjnej AXevo występują w wersjach: standardowej z powietrznym lub wodnym skraplaczem lub w wersji ze zintegrowanym free coolingiem.

  DANE TECHNICZNE PDF

Schładzarki o modułowej budowie typu NAX .

 • Schładzarki o modułowej budowie typu NAX ze skraplaczami chłodzonymi wodą NAX-W lub powietrzem- NAX-A lub (C).To są urządzenia o mocach chłodniczych od 188 kW do 1108 kW.

  DANE TECZHNICZNE PDF

Przemysłowe schładzacze wody.

 • Przemysłowe schładzacze wody, które produkują zimną wodę po najniższych kosztach dzięki zintegrowanemu z chłodnią sprężąrkową free-coolingowi. Zastosowanie tej technologii wraz z trójdrogowym modułowym zaworem przepływu wody, przetwornikiem ciśnienia i czujnikom temperatury, które przesyłają sygnały do mikroprocesorowego sterowania zapewnia znaczącą oszczędność energii elektrycznej, która ma decydujący wpływ na koszt produkcji zimnej wody.

  DANE TECHNICZNE PDF

Dy-nax i ADy-nax.

 • Dy-nax i ADy-nax - typoszereg chillerów o 15 wielkościach mocy chłodniczych od 115,2 kW do 691,3 kW ze skraplaczami chłodzonymi powietrzem. ADy-nax- to wersja z adiabatycznym schładzaniem powietrza. Dy-nax i ADy-nax muszą pracować z grupą pompową i mogą być konfigurowany z chłodniami wentylatorowymi w energooszczędne układy free-coolingowe.

  DANE TECHNICZNE PDF

ICEtemp

 • ICEtemp - to grupa chillerów ze skraplaczami chłodzonymi wodą o11 różnych mocy chłodniczych od 5,6 kW do 80,8 kW.

  Stosowane one są do precyzyjnej kontroli temperatury form wtryskowych (+/-0,1 C bezpośrednio na formie) i instaluje się je w hali produkcyjnej. Typ ICEtemp-1T może tylko chłodzić a w wersji PLUS może chłodzić lub podgrzewać natomiast wersja ICEtemp -2T może chłodzić w dwóch różnych temperaturach a w wersji PLUS - chłodzić i podgrzewać . Ten typ może też być przygotowany do pracy w trybie free coolingu.

  Ten typ urządzeń sterowany jest mikroprocesorowo.

  DANE TECHNICZNE PDF